Sinds het seizoen 2014 – 2015 werken Buijze Pers en VIDB nauw samen op het gebied van verslaglegging van het voetbal in de Bollenstreek. Buijze Pers is uitgever van huis-aan-huisnieuwsbladen met een totale wekelijkse oplage van ruim 428.000 exemplaren. Deze kranten verschijnen in de duin- en bollenstreek maar ook in de regio Haarlem, in Haarlemmermeer, in de regio Leiden en in de regio Haaglanden. VIDB maakt wekelijks in de woensdagkrant voor alle deeledities in de Bollenstreek de pagina’s met voetbalnieuws. Hetzelfde doen we middels een pagina in de weekendkrant. Door de krachten te bundelen kunnen Buijze Pers en VIDB op deze manier de voetballiefhebber nog beter bedienen in hun nieuwsbehoeftes.

POPULAIRE BERICHTEN